Wypadkach w szkole

 

 

Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szkołach podstawowych co dziesiąty uczeń ulega wypadkowi podczas zajęć.

 

Wypadek w szkole/ przedszkolu

to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć ucznia, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty.

 

Poszkodowanemu uczniowi lub jego opiekunom występującym w jego imieniu, za spowodowanie szkody wskutek wypadku, przysługuje na podstawie art. 444-447 kodeksu cywilnego:

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
  • zadośćuczynienie,
  • zwrot kosztów leczenia lub pogrzebu w razie śmierci ucznia.

Po wypadku twojego dziecka bardzo ważne jest gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku. Aby uzyskać wysokie świadczenie, poszkodowany musi przedstawić pełną informację na temat charakteru i stopnia obrażeń oraz czasu i przebiegu leczenia.

 

Czy Twoje dziecko miało wypadek w przedszkolu lub szkole?
Odczuwa związane z tym bóle?
Ma rany lub blizny?
Straciło życie?

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Tobie i Twojemu dziecku.

Bezpłatnie przeanalizujemy Waszą sprawę w celu uzyskania maksymalnie
najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia.

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole