Wypadkach z udziałem rowerzystów


W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość wypadków z udziałem rowerzystów. Dotyczy to zwłaszcza miejsc o dużym natężeniu ruchu samochodowego, które nie są przystosowane do jazdy jednośladem.

Jazda rowerem niesie ryzyko ciężkich obrażeń powypadkowych. Rzadko kto używa kasku, natomiast to właśnie urazy głowy (wstrząs mózgu, złamania kości czaszki) należą do najbardziej popularnych konsekwencji kolizji z samochodem. Często dochodzi do nich na skutek nadmiernej prędkości kierowców przekraczanej w terenie zabudowanym. Okazuje się, że w przypadku potrącenia przez pojazd, który porusza się z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo poważnych obrażeń rowerzysty wynosi aż 90% i jest porównywalne do ryzyka upadku z wysokości ok. 4 metrów.

Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec rowerzystów jest tzw. odpowiedzialnością deliktową, wobec czego nie różni się od odpowiedzialności w innych wypadkach. Zdarzenie powoduje powstanie między sprawcą, a poszkodowanym cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego. Reguluje go przepis art. 436 k.c., zgodnie z którym posiadacz pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone rowerzystom, pieszym czy innym uczestnikom ruchu drogowego, o ile wypadek nie został uwarunkowany siłą wyższą, wyłączną winą poszkodowanego lub wyłączną winą osoby trzeciej.

Rowerzysta poszkodowany w zdarzeniu drogowym może ubiegać się o następujące świadczenia z polisy sprawcy:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mające na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
  • odszkodowanie (zwrot kosztów związanych z wypadkiem - leczenie, rehabilitacja, dodatkowa opieka, dojazdy, naprawienie pojazdu),
  • zwrot utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy,
  • rentę.

Jeżeli w wypadku drogowym rowerzysta poniesie śmierć to osoby najbliższe mogą wystąpić o :

  • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • zwrot kosztów pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny,
  • rentę,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mające na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego.

 

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Tobie i Twoim bliskim.
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.
W razie potrzeby bezpłatnie prowadzimy także sprawę karną.

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole