wypadkach związanych z zaniedbaniami właścicieli nieruchomości

 

Bardzo częsta przyczyną tego typu wypadków jest nienależyte utrzymanie nawierzchni chodników, ulic czy placów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu czy błota z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do jej właściciela. Właściciele posesji bardzo często posiadają polisę OC, która zabezpiecza ich przed skutkami upadków.
 

Udowodnienie, że zdarzenie miało miejsce w konkretnym miejscu i że doszło do niego wskutek zaniedbania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie porządku spoczywa na poszkodowanym. W związku z tym w takiej sytuacji warto wykonać kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz poprosić naocznych świadków o ich dane kontaktowe.

 

 

Osoby poszkodowane na skutek wypadku związanego
z zaniedbaniem po stronie właściciela mogą żądać:

  • zadośćuczynienia,
  • odszkodowania (zwrot kosztów leczenia, wizyt lekarskich, opieki),
  • zwrotu utraconych dochodów,
  • renty.

 

Czy idąc chodnikiem poślizgnąłeś się na nieodśnieżonym chodniku?
Wpadłeś w niezabezpieczoną dziurę na chodniku lub parkingu?
Złamałeś nogę, rękę lub odniosłeś inne obrażenia ciała?

Możesz dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC.
Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie, nawet należy Ci się renta?

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole