Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie

 

 

W polskim prawnie brak jest sformułowania przez ustawodawcę definicji błędu medycznego, w związku z tym termin ten budzi wiele wątpliwości.

Bardzo często termin błąd medyczny jest zamiennie określany jako „błąd lekarski”, "błąd w sztuce” lub „zdarzenie medyczne”.

Utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwala nam definiować „błąd lekarski” jako: „(zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955).

 

 

Wyróżniamy trzy główne błędy medyczne:

  • Błąd diagnostyczny- polega na złym rozpoznaniu choroby. Najczęściej przybiera formę wykrycia innej choroby niż ta na, którą cierpi pacjent lub niewykrycie choroby. Odpowiedzialność lekarza ma miejsce wówczas, gdy zostanie wykazane niewłaściwe zachowanie polegające na nie dochowaniu należytej staranności.
  • Błąd terapeutyczny – polega np. na dobraniu niewłaściwej lub wadliwej metody leczenia, źle przeprowadzonej operacji, która to czynność powoduje uszczerbek na zdrowiu lub życiu pacjenta np. zaszycie narzędzia, chusty chirurgicznej itd.
  • Błąd rokowania (prognozy)- polega na błędnym przyjęciu prognozy leczenia pacjenta. Ten rodzaj błędu najczęściej rozpatrywany jest z błędem w diagnozie.

Zakażenia szpitalne

W Polsce ciągle wzrasta liczba osób poszkodowanych, którzy decydują się na drogę sądową przeciwko placówkom medycznym w związku z zakażeniem ich np. wirusem żółtaczki zakaźnej typu B i C. Najczęściej przyczyną zakażeń medycznych jest: lekceważenie przepisów porządkowych i higienicznych, niedostateczna dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego oraz pośpiech i niedopełnienie podstawowych obowiązków bezpieczeństwa.

 

Ustawodawca

(ustawa z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) wskazuje, iż zakażenie jest zjawiskiem chorobowym, które powstało w związku z udzieleniem świadczeń medycznych w przypadku, gdy choroba:

1) nie pozostawała w momencie udzielenia świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania,

2) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy czas wylęgania.

 

Czy podczas leczenia lub rehabilitacji doznałeś uszczerbku na zdrowiu, lub doprowadzono do śmierci osoby bliskiej poprzez zaniedbanie lekarza, czy personelu medycznego?
 

Należy Ci się odszkodowanie.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Tobie i Twoim bliskim.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet rentę?
Ważny przy dochodzeniu roszczeń jest termin ich przedawnienia.

====================================================================================================================================
Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Wypadkach komunikacyjnych Wypadkach z udziałem rowerzystów Wypadkach z udziałem motocyklistów Wypadkach związanych zaniedbaniami nieruchomości Dochodzenie odszkodowań od szpitali za zakażenia oraz błędy lekarskie Wypadkach w pracy Wypadkach w szkole