AKTUALNOŚCI

24 lutego 2020 / ODSZKODOWANIE

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie przez placówkę medyczną dokumentacji medycznej pacjentowi jest bezpłatne. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych...
Czytaj więcej
29 stycznia 2020 / ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Właściciel bądź zarządca nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w należytym stanie chodnika przylegającego do danej posiadłości. Do obowiązku właściciela posesji, wspólnot...
Czytaj więcej
20 stycznia 2020 / TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Likwidacja szkody

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W...
Czytaj więcej
22 grudnia 2019 / ODSZKODOWANIE, TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe)

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W...
Czytaj więcej
15 grudnia 2019 / ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział...
Czytaj więcej
23 listopada 2019 / TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Należy pamiętać, iż osobie Poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie/odszkodowanie, gdy jego szkoda została wyrządzona przez zespół pojazdów mechanicznych np. auto z podpiętą...
Czytaj więcej
14 listopada 2019 / ZADOŚĆUCZYNIENIE

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Zadośćuczynienie pieniężne to prawo domagania się roszczeń  temu czyje dobra osobiste zostały naruszone. Przepisy dotyczące zadośćuczynienia zawarte są w Kodeksie...
Czytaj więcej
15 października 2019

ODKUP SZKÓD RZECZOWYCH

Pomimo, iż w prawie cywilnym nie zostało wprost zdefiniowane pojęcie szkody, to jest ona z pewnością przesłanką do odpowiedzialności. Można...
Czytaj więcej