Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

znak zapytania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne pojęcia, chociaż często używane są wymiennie lub mylnie utożsamiane. Dotyczą one środków wypłacanych po zdarzeniu, które spowodowało stratę – fizyczną lub moralną. Co warto wiedzieć o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu? Czym różnią się od siebie te dwie formy naprawienia wyrządzonej szkody?

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest kwotową rekompensatą finansową. Osoba poszkodowana może ją otrzymać od osoby lub instytucji, która spowodowała jej szkodę. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie stanu sprzed szkody, czyli pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie poniosła poszkodowana osoba. Takie świadczenie może obejmować koszty leczenia, utraty dochodu, naprawę szkody materialnej lub innych wydatków związanych z powstałą szkodą. Wysokość odszkodowania zawsze jest wyliczania indywidualnie na podstawie zgromadzonych dokumentów. W razie sporu o jej zasadności i wysokości decyduje sąd.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie natomiast jest rekompensatą niematerialną, którą osoba poszkodowana może otrzymać w związku z poniesioną szkodą. Takie świadczenie ma na celu złagodzenie bólu i cierpienia, jakich doznał poszkodowany, a także rekompensatę za naruszenie jej dóbr osobistych, takich jak np. godność czy dobre imię. Zadośćuczynienie jest wyznaczane przez sąd na podstawie okoliczności sprawy, a jego wysokość zależy od stopnia cierpienia poszkodowanej osoby.

Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie może dotyczyć wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych czy zdarzeń w rolnictwie. Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Towarzystwa Ubezpieczeń odpowiadającego za szkodę bądź do sądu. Świadczymy usługi, dzięki którym możemy odciążyć poszkodowanego z wielu obowiązków i zwiększyć jego szansę na otrzymanie odszkodowania lub zadośćuczynienia.