Gwarantujemy Państwu i Państwa Rodzinie pomoc prawną
w sytuacjach tragicznych na każdym etapie postępowania

Oferujemy pomoc poszkodowanym

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ OD SZPITALI ZA ZAKAŻENIA ORAZ BŁĘDY LEKARSKIE

zakarzeniach-szpitalnych

Przebywając w szpitalu przypuszczamy, że zapewniona nam opieka jest rzetelna i fachowa. Niestety coraz częściej zdarza się, że lekarze bądź personel medyczny nie dopełnią swoich obowiązków i padniemy ofiarą błędu medycznego. W najlepszym wypadku błąd medyczny może doprowadzić do stresu i frustracji, niestety zdarza się też, że prowadzi on do śmierci pacjenta. Nierzadkie są również zakażenia szpitalne, powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez personel medyczny podstawowych zasad sterylności i higieny.

Czy w czasie leczenia lub rehabilitacji doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniedbania lekarza, czy personelu medycznego?

Doprowadzono do śmierci bliskiej Ci osoby w wyniku niedopełnienia obowiązków lekarskich?

Zostałeś zakażony chorobą w trakcie hospitalizacji?

Pamiętaj, że masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu.

ikonki_0003_zakazeniach_szpitalnych_on

Przysługują Ci świadczenia w następującej formie:

zadośćuczynienia, jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na calu rekompensatę za odniesione krzywdy psychiczne jak i fizyczne,
Odszkodowania, mającego na celu rekompensatę faktycznych strat poniesionych w wyniku powyższych błędów m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji,
renty, przysługującej każdej osobie przy przedłużającym się czasie rekonwalescencji oraz leczenia, a także renty z tytułu niezdolności do pracy.

Błędy medyczne niosą ze sobą dużo przykrych doświadczeń i negatywnych emocji, dlatego nasza firma została stworzona po to zagwarantować Tobie i Twoim bliskim pomoc w takich chwilach. Nasi przedstawiciele dokonają nieodpłatnej analizy Państwa przypadku i należycie zajmą się powierzoną sprawą. Zagwarantujemy jak najszybsze rozpatrzenie sprawy. Pomożemy uzyskać maksymalną kwotę zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

szpital_zakazenia

Informujemy, że w dochodzeniu roszczeń, ważny jest termin złożenia wniosku.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Tobie i Twoim bliskim.
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalnie najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet rentę?
Ważny przy dochodzeniu roszczeń jest termin ich przedawnienia.

Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas!

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

DANE ADRESOWE
Podkarpackie Centrum
Odszkodowań Versus s.c.
35-328 Rzeszów
ul.Paderewskiego 104

TELEFON
TEL/FAX 17 852 14 03
TEL. KOM 7894 55 660
biuro@odszkodowania-versus.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE ODSZKODOWAŃ

Prześlij nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

Invalid Number
  • w celu nawiązania połączeń telefonicznych w związku ze zgłoszoną sprawą
  • w celu marketingu zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne