Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

wypadek komunikacyjny

Do wypadków komunikacyjnych dochodzi każdego dnia. W Polsce obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia OC, które pozwala na wypłacenie odszkodowania i pokrycie kosztów naprawy samochodu. Aby jednak uzyskać pieniądze, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jak powiadomić ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zdarzeniu, by uzyskać zwrot kosztów naprawy?

Formalności po wypadku komunikacyjnym

Po wypadku komunikacyjnym konieczne jest spisanie odpowiedniego oświadczenia. Musi ono zawierać opis sytuacji oraz dane sprawcy i poszkodowanego. W internecie można znaleźć gotowe wzory, które wystarczy uzupełnić po zdarzeniu. Jeśli wiadomo, kto jest sprawcą, formalności trwają maksymalnie kilkadziesiąt minut. Problem pojawia się wtedy, kiedy żadna ze stron nie chce przyznać się do winy. Wówczas konieczne jest wezwanie policji, która rozstrzygnie sprawę. Sporządzi też notatkę niezbędną do przedstawienia ubezpieczycielowi podczas składania wniosku.

Jeśli masz już oświadczenie wypełnione przez sprawcę, możesz skontaktować się z jego ubezpieczycielem. Na podstawie przedstawionych dokumentów zostanie rozpoczęte postępowanie, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z naprawieniem samochodu poszkodowanego. Odszkodowanie z OC jest wypłacane dość sprawnie. Często można liczyć też na samochód zastępczy z polisy sprawcy.

Wypłata odszkodowania z OC a brak sprawcy

Jeśli sprawca nie jest znany, informację o wypadku można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To instytucja, która pobiera cykliczne opłaty od towarzystw ubezpieczeniowych, a także nakłada kary na kierowców, którzy nie wykupili OC. Z tych środków może wypłacić odszkodowanie, jeśli sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku lub jest nieznany.

W przypadku braku sprawcy udowodnienie szkody jest jednak bardziej problematyczne. Wymaga zgromadzenia materiału dowodowego w postaci zdjęć, nagrań z monitoringu czy kamerek samochodowych oraz opinii policji i innych specjalistów. Zapobiega to sytuacjom, w którym uszkodzenia zostałyby przypadkiem spowodowane przez właściciela auta, a ten starałby się o uzyskanie odszkodowania z OC nieistniejącego sprawcy.