Jak uzyskać rentę po wypadku?

formularze ubezpieczeniowe

Poważny wypadek może prawić, że dana osoba przez kolejne lata, a nawet do końca życia nie będzie zdolna do wykonywania pracy. Wówczas przysługuje jej renta. Aby jednak uzyskać takie świadczenie, konieczne jest dopełnienie kilku formalności. Co zrobić, by zdobyć rentę po wypadku? Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie należy je dostarczyć?

Komu przysługuje renta po wypadku?

Po wypadku określa się uszczerbek na zdrowiu danej osoby i jej zdolność do pracy. Po poważnych zdarzeniach często dochodzi do sytuacji, gdy pacjent nie może zostać zatrudniony na żadnym stanowisku. Wówczas mówi się o niezdolności do pracy. W takim przypadku można wnioskować o przyznanie renty.

Renta po wypadku przysługuje jednak tylko tym osobom, które mają odpowiedni staż ubezpieczenia. Z takiego świadczenia mogą skorzystać też zatrudnieni, którzy nie ulegli wypadkowi, ale zapadli na chorobę związaną z wykonywanym zawodem.

Wnioskowanie o rentę po wypadku

Aby uzyskać świadczenie po wypadku, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, pobranego ze strony ZUS lub Platformy Usług Elektronicznych. Formularz można wypełnić także w jednostce organizacyjnej ZUS i miejscu, w którym planujesz złożyć wniosek. Należy do niego dołączyć takie dokumenty, jak:

  • zaświadczenia lekarskie i wyniki przeprowadzonych badań,
  • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • karta wypadku lub protokół dotyczący przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy,
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydawana przez inspektora sanitarnego,
  • informacje dotyczące dotychczasowego zatrudnienia i pobieranego wynagrodzenia.

Renta może być wypłacana od momentu pobierania świadczenia za pracę lub od miesiąca, w którym złożono wniosek. Należy to zrobić maksymalnie 30 dni przed wygaśnięciem prawa do zasiłku chorobowego lub rehabilitacyjnego. Najlepiej zrobić to od razu po wypadku lub stwierdzeniu choroby zawodowej.

Wniosek można złożyć zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika, co jest dobrym wyborem w sytuacji, gdy dana osoba ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie udać się do punktu ZUS.