KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c .z siedzibą w Rzeszowie, 35-328 Rzeszów ul. Paderewskiego 104, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Van Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c .z siedzibą w Rzeszowie, 35-328 Rzeszów ul. Paderewskiego 104, numer telefonu: +48 789 455 660, formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej http://www.odszkodowania-versus.pl/ ;

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

- Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;

- Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c . (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c .

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c .powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c .dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c . na przesłaną wiadomość.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Program do rozwiazywania Rubik online moze latwo znalezc ruch, który posuwa zakodowany szescian . Wprowadz kolory i wykonaj kroki.

Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas!

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

Adres

ul. Paderewskiego 104,
Rzeszów 35-328

tel. kom: 789 455 660
tel. kom: 604 545 096
e-mail: biuro@odszkodowania-versus.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE ODSZKODOWAŃ

Prześlij nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

Invalid Number
  • w celu nawiązania połączeń telefonicznych w związku ze zgłoszoną sprawą
  • w celu marketingu zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne