KREDYTY FRANKOWE

Problem kredytów frankowych od wielu lat jest szeroko dyskutowany zarówno w mediach, jak i w instytucjach państwowych. Niestety wciąż brak jest systemowych rozwiązań, które pomogłyby Frankowiczom.

Wychodząc naprzeciw osobom, które zaciągnęły i spłacają, bądź już spłaciły kredyt w CHF Firma Podkarpackie Centrum Odszkodowań „Versus” s.c. poszerzyła swoją ofertę właśnie o pomoc tymże osobom.

Wielu Frankowiczów nie ma świadomości, że umowy z bankiem, które podpisali, zawierały tzw. klauzule abuzywne, które nie powinny wiązać kredytobiorcy w tym zakresie lub powodować nieważność całej zawartej umowy. W takich przypadkach osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego, mają możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconych rat i ubezpieczeń powiązanych, zmniejszenia salda zadłużenia, a w uzasadnionych przypadkach także unieważnienia umowy.

W ramach naszej usługi świadczymy:

  • Analizę umowy kredytowej pod kątem jej legalności w związku z ewentualnym zastosowaniem niedozwolonych zapisów prawnych
  • Zabezpieczenie Państwa roszczeń poprzez przerwanie biegu przedawnienia
  • Oszacowanie wartości nadpłaconych rat
  • Sprecyzowanie roszczenia o odfrankowienie Państwa umowy kredytowej
  • Zapewniamy Państwu reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym