Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na oblodzonym chodniku?

wypadek na oblodzonym chodniku

Oblodzenia chodników w zimie mogą być zdradliwe. Szczególnie niebezpieczne stają się w sytuacji, gdy nikt nie dba o to, by usunąć z nich warstwy śniegu i lodu. W takich przypadkach nietrudno o wypadek. Poślizgnięcia i upadki mogą być przyczyną ubiegania się o odszkodowanie, ale niekiedy problem stanowi wskazanie osoby odpowiedzialnej za taki stan chodnika. Jak znaleźć winnego takiego zaniedbania? O tym w niniejszym wpisie.

Lokalizacja chodnika a kwestia odpowiedzialności za wypadki

Zgodnie z przepisami prawa do utrzymania chodnika w należytym stanie zobowiązany jest właściciel terenu, na którym znajduje się ów chodnik. Jeśli mowa o chodnikach przy drogach publicznych położonych wzdłuż nieruchomości odpowiedzialność za ich utrzymanie spoczywa na właścicielach tych posesji. Oznacza to, że jeśli doszło do wypadku na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to może spoczywać na właścicielu przyległej nieruchomości.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze właściciel nieruchomości będzie odpowiedzialny za wypadek na oblodzonym chodniku. Istnieją bowiem sytuacje, kiedy to gmina lub zarządca drogi może ponosić odpowiedzialność za usuwanie śniegu i oblodzenia z chodnika. Przykładowo, jeśli chodnik jest częścią drogi publicznej, ale nie przylega bezpośrednio do nieruchomości, odpowiedzialność za jego utrzymanie może spoczywać na organach administracji publicznej.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku?

Jeśli doszło do wypadku na oblodzonym chodniku i istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpowiedzialność za to spoczywa na właścicielu nieruchomości lub organach administracji publicznej, warto podjąć kroki mające na celu uzyskanie odszkodowania w Stalowej Woli lub każdym innym mieście. Przede wszystkim należy zgromadzić dowody potwierdzające zaniedbania ze strony odpowiedzialnych podmiotów, takie jak zdjęcia miejsca wypadku, zeznania świadków czy dokumentację medyczną potwierdzającą obrażenia.

Następnie warto skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym lub radcą prawnym, który pomoże ocenić sytuację oraz przygotować stosowne pismo zawierające roszczenie odszkodowawcze. W zależności od konkretnej sytuacji może to być wniosek do właściciela nieruchomości, gminy lub zarządcy drogi. Jeśli strona odpowiedzialna za wypadek nie zgodzi się na wypłatę odszkodowania lub nie odpowie na wniosek, można rozważyć skierowanie sprawy do sądu.