Wypadek przy pracy w lesie.

Drwal - ścinka drzewa
Wypadek w pracy z dnia 29.08.2013 przy ścince drzew chorych w lesie. Do tragedii doszło w wyniku wadliwej ścinki prowadzonej w pojedynkę przez pracownika Zakładu Usług Leśnych oraz braku zapewnienia nadzoru bezpośredniego przez właściciela firmy. Tylko szybka pomoc uratowała życie pilarzowi, niemniej noga została zmiażdżona przez upadające drzewo i groziło amputacją nogi. Długie miesiąca i lata leczenia pozwoliła mu wrócić do ograniczonej zdolności ruchowej. Na te specjalistyczne leczenie i rehabilitacje potrzebne były olbrzymie pieniądze. Tu trzeba przyznać pracodawca zachował się fair a nawet bardzo fair. Wspomagał finansowo, mentalnie i po ludzku. Zachował się jak prawdziwy człowiek honoru . Szukał różnych rozwiązań i znalazł nas : Podkarpackie Centrum Odszkodowań ,,VERSUS”. Spisaliśmy umowę z jego pracownikiem 08.08.2014r. Po analizie dokumentów, zebranych materiałach sprawę skierowaliśmy do ubezpieczyciela PZU z roszczeniem o zadośćuczynienia i odszkodowanie, gdzie pracodawca miał wykupioną polisę OC. Po opiniach wielu biegłych uzyskaliśmy dla tego poszkodowanego ,,drwala” wyrokiem sadu przy sumie ubezpieczenia 300000,00 z polisy OC zakładu , kwotę odszkodowania 264748,91 zadośćuczynienia, czyli uzyskaliśmy z tytułu tej polisy OC prawie całość sumy gwarancyjnej. Ponadto uzyskaliśmy dla poszkodowanego 1000,00 renty miesięcznej bezterminowo oraz odpowiedzialność na przyszłość gdyby stan zdrowia się pogorszył w wyniku tego wypadku przy pracy. Podsumowując, każdy wypadek przy pracy analizujemy wnikliwie a gdy tylko jest cień szansy aby pomóc poszkodowanym włączamy się i działamy. Na naszym koncie jest wiele zakończonych sukcesem spraw z kwalifikacją wypadku przy pracy oraz wiele spraw w sądach i na biegu ich prowadzenia.

 

Wypadek komunikacyjny z udziałem dzieci.Wypadek komunikacyjno-śmiertelny z udziałem małoletnich dzieci.

Do wypadku doszło w dniu 03.03.2017 roku, na drodze wiejskiej w terenie zabudowanym. W wyniku tego wypadku zginął chłopiec i niewielkie obrażenia doznało rodzeństwo oraz kierująca matka tych dzieci. Wypadek makabryczny z winy osoby, która spowodowała tą rodzinną tragedię przez swoją nieuwagę i brak przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Oczywiście potencjalny sprawca nie widział swojej winy. I tu po analizie wielu firm i prawników rodzice o statusie pokrzywdzonych wybrali nas: firmę Podkarpackie Centrum Odszkodowań ,,VERSUS” udzielając w dniu 09.03.2017 pełnomocnictwo do reprezentowania całej rodziny w prowadzeniu sprawy karnej i cywilnej. Przez kilka lat zaangażowani byli nasi prawnicy i w efekcie końcowym sprawa karna zakończyła się wyrokiem skazującym osobę całkowicie odpowiedzialną za wypadek oraz wyrok w sprawie cywilnej. Dla całej rodziny tj.: rodziców , trojga rodzeństwa i dziadków uzyskaliśmy odszkodowanie i zadośćuczynienie na kwotę około 580000,00 zł.. Czas prowadzenia tych dwóch spraw: karnej i cywilnej , to był okres wielu działań i czynności zmierzających do uzyskania skazującego wyroku karnego dla sprawcy a także uzyskanie, bez zawierania ugód, środków finansowych w wyroku cywilnym w 2019r. w maksymalnym wymiarze. Tu trzeba przyznać, że cała rodzina czynnie i odpowiedzialnie brała udział w całym procesie prowadzenia tych spraw. Było, to wielkie przeżycie i tragedia dla rodziców , rodzeństwa i dziadków po śmierci tego młodego chłopca. Oby nigdy, nikt nie doświadczył takich tragedii!

 

Wypadek komunikacyjny z 1998 roku.Wypadek komunikacyjny.

Do tragicznego wypadku komunikacyjnego doszło 24.02.1998r. W tym zdarzeniu ucierpiał mężczyzna, odnosząc obrażenia twarzoczaszki w postaci złamanych kości oczodołów oraz szczęki. Twarz była nieludzko zmasakrowana. Żona i rodzina szukała pomocy w ratowaniu życia i zdrowia osoby dla nich bliskiej. Dopiero na przełomie 2013/2014 roku zgłosiły się dwie konkurencyjne firmy, które efektem swojego działania uzyskało zadośćuczynienie na etapie likwidacji w wysokości około 11000,00zł.
Sprawa utknęła w martwym punkcie.
Należało powołać wielu biegłych i nadać konkretny bieg sprawie, co nie zostało uczynione.

26.07.2016 roku przejęliśmy sprawę do prowadzenia. Po wielu spotkaniach z klientem zgromadziliśmy dokumentację karną oraz medyczną i na tej podstawie 06.10.2016 roku zgłosiliśmy szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń i po decyzji odmownej w dniu 13.01.2017 roku został wysłany pozew do sądu na kwotę roszczenia 80000,00 zł.
W toku postepowania cywilnego zostali powołani biegli i po kilku rozprawach Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 02.07.2020 roku zasądził 100% roszczenia wraz z odsetkami na sumę 100949,00zł.
Dzięki ciężkiej pracy naszego zespołu, nasz klient po uzyskaniu zasądzonych kwot mógł sobie pozwolić na operację plastyczną twarzy ,przywracając w znacznym stopniu jej wygląd sprzed wypadku.