Category: ODSZKODOWANIE

versus

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie przez placówkę medyczną dokumentacji medycznej pacjentowi jest bezpłatne. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Wniosek o udostępnienie dokumentacji może dotyczyć całości dokumentacji lub jej części. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie części dokumentacji należy pamiętać, że palcówka …

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Read More »

versus

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Właściciel bądź zarządca nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w należytym stanie chodnika przylegającego do danej posiadłości. Do obowiązku właściciela posesji, wspólnot czy spółdzielni jest dbanie o zarządzane mienie. W okresie zimowym jest to uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek utrzymania chodników w czystości jest ustanowiony na mocy ustawy z …

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku Read More »

versus

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe)

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. …

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe) Read More »

versus

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istotny w tej kwestii jest fakt, iż obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W przypadku roszczeń które nastąpiły wskutek szkody wynikającej z przestępstwa (zbrodni lub …

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE Read More »