Archiwa: News

versus

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie przez placówkę medyczną dokumentacji medycznej pacjentowi jest bezpłatne. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Wniosek o udostępnienie dokumentacji może dotyczyć całości dokumentacji lub jej części. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie części dokumentacji należy pamiętać, że palcówka …

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Read More »

versus

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Właściciel bądź zarządca nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w należytym stanie chodnika przylegającego do danej posiadłości. Do obowiązku właściciela posesji, wspólnot czy spółdzielni jest dbanie o zarządzane mienie. W okresie zimowym jest to uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek utrzymania chodników w czystości jest ustanowiony na mocy ustawy z …

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku Read More »

versus

Likwidacja szkody

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. …

Likwidacja szkody Read More »

versus

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe)

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. …

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe) Read More »

versus

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istotny w tej kwestii jest fakt, iż obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W przypadku roszczeń które nastąpiły wskutek szkody wynikającej z przestępstwa (zbrodni lub …

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE Read More »

versus

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Należy pamiętać, iż osobie Poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie/odszkodowanie, gdy jego szkoda została wyrządzona przez zespół pojazdów mechanicznych np. auto z podpiętą przyczepą. Odszkodowanie w niniejszej sytuacji może być wypłacone z polisy OC pojazdu ciągnącego (np. auta) lub z polisy OC przyczepy. Polisa OC obejmuje również szkody spowodowane przez ruch pojazdów złączonych w celu holowania.   Art. …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Read More »

versus

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Zadośćuczynienie pieniężne to prawo domagania się roszczeń  temu czyje dobra osobiste zostały naruszone. Przepisy dotyczące zadośćuczynienia zawarte są w Kodeksie Cywilny.   Istotą zadośćuczynienia jest przyznanie odpowiedniej rekompensaty osobie, której dobra osobiste zostały naruszone. Obok zadośćuczynienia używane jest sformułowanie odszkodowanie. Bardzo często w życiu codziennym te dwa wyrażenia są używane zamiennie. Niestety nie jest to …

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH Read More »

versus

ODKUP SZKÓD RZECZOWYCH

Pomimo, iż w prawie cywilnym nie zostało wprost zdefiniowane pojęcie szkody, to jest ona z pewnością przesłanką do odpowiedzialności. Można śmiało uznać ze szkoda to uszczerbek, którego Poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Zatem szkoda rzeczowa to np. uszkodzenie pojazdu przez sprawcę wypadku. Towarzystwa Ubezpieczeń, w przypadku szkód w pojeździe przyznają odszkodowanie stanowiące pokrycie kosztów naprawy, …

ODKUP SZKÓD RZECZOWYCH Read More »