versus

BEZPŁATNA KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie przez placówkę medyczną dokumentacji medycznej pacjentowi jest bezpłatne. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji może dotyczyć całości dokumentacji lub jej części. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie części dokumentacji należy pamiętać, że palcówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej za każdym razem kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Bezpłatne otrzymanie dokumentacji medycznej obejmuje następujące formy: kserokopia, wyciąg, odpis, wydruk, płyta CD lub inny informatyczny nośnik danych.

Złożenie wniosku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności, w szczególności osoba uprawniona nie musi powoływać podstawy prawnej, z której wynika nowa zasada udostępniania dokumentacji medycznej.

Dodaj komentarz