versus

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Należy pamiętać, iż osobie Poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie/odszkodowanie, gdy jego szkoda została wyrządzona przez zespół pojazdów mechanicznych np. auto z podpiętą przyczepą. Odszkodowanie w niniejszej sytuacji może być wypłacone z polisy OC pojazdu ciągnącego (np. auta) lub z polisy OC przyczepy. Polisa OC obejmuje również szkody spowodowane przez ruch pojazdów złączonych w celu holowania.

 

Art. 73 Ustawy o  Ubezpieczeniach Obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) odpowiada nam szczegółowo na pytanie dotyczące kwestii odpowiedzialności z tytułu OC za szkody powstałe przez przyczepy czy zespoły pojazdów. Wskazuję on:

 

  1. Jeżeli szkoda zostaje wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:

1)jest złączona z pojazdem silnikowym albo

2)odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

2.Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która:

1) nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo

2) odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

  1. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie złączenia pojazdów mechanicznych w celu holowania.
  2. W przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:

1)pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym oraz

2)przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holującym.

 

Masz wątpliwości czy w Twojej sprawie należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie? Zgłoś się do nas! Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę.

Zadzwoń do nas pod numer: 17 852 14 30, 789 455 660 lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie.