versus

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istotny w tej kwestii jest fakt, iż obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku roszczeń które nastąpiły wskutek szkody wynikającej z przestępstwa (zbrodni lub występku), obowiązuje dłuższy termin przedawnienia. Roszczenia takie przedawniają się z upływem 20 lat a termin liczymy od dnia w którym popełniono przestępstwo.

Rozważając tematykę przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie  należy pamiętać o możliwości przerwania biegu przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z art. 123 §1 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3)przez wszczęcie mediacji.

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. (art. 819 §4 kodeksu cywilnego).

 

Nie wiesz czy należy się Tobie lub Twoim bliskim zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Skontaktuj się  nami. Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę.

Zadzwoń do nas pod numer: 17 852 14 30, 789 455 660 lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie.

Zapraszamy również do biura, które mieści się przy ul. Paderewskiego 104 w Rzeszowie.