Odszkodowania Mielec

ferujemy pomoc w prowadzeniu spraw o odszkodowania w Mielcu i okolicy. Od kilkunastu lat specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń w imieniu naszych klientów, którzy zostali poszkodowani w wypadku, kolizji czy też doznali strat materialnych lub finansowych w wyniku oszustw i innych zdarzeń. Stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdej sprawy i zrozumienie unikalnych potrzeb klienta niezależnie od tego czy sprawa dotyczy pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych w Rzeszowie czy też wynikających z zaniedbania właściciela nieruchomości w Dębicy. Działamy na terenie całego województwa podkarpackiego i doskonale znamy lokalną sytuację rynkową, a także specyfikę instytucji finansowych działających w regionie.

 

Jakie prowadzimy sprawy odszkodowawcze w Mielcu?

Szkody poniesione w wyniku różnego rodzaju zdarzeń uprawniają do ubiegania się o przyznanie odszkodowania. Nasza firma podejmuje się spraw odszkodowawczych w Mielcu i okolicy. Oferujemy pomoc naszym klientom w trakcie walki o przyznanie pieniędzy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zajmujemy się przede wszystkim odszkodowaniami i zadośćuczynieniami wynikającymi z:

  • błędów medycznych,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków zdrowotnych,
  • niedotrzymania umów,
  • błędów pracodawcy.

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Pomagamy naszym klientom zdobyć odszkodowanie, o wysokości adekwatnej do poniesionych szkód. Wyliczamy oczekiwaną wartość świadczenia, a następnie zbieramy dokumentację i podejmujemy określone kroki, niezbędne do wypłaty pieniędzy.

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wybór odpowiedniego świadczenia zależy od charakteru poniesionych szkód. Odszkodowanie dotyczy strat materialnych, a zadośćuczynienie – niematerialnych.

 

Pomoc poszkodowanym w wypadkach – Mielec

Skupiamy swoje usługi przede wszystkim na pomocy poszkodowanym w wypadkach w Mielcu. Do zdarzeń komunikacyjnych dochodzi każdego dnia w całej Polsce. Niektóre z nich skutkują wyłącznie uszkodzeniem pojazdu, a inne prowadzą do uszczerbku na zdrowiu kierowców i pasażerów. Podczas wyliczania kwoty należnego odszkodowania bierze się pod uwagę koszty poniesione w związku z dochodzeniem do zdrowia, a także straty wynikające z braku możliwości pracy w trakcie leczenia.

Zazwyczaj do wypłacenia odszkodowania za straty poniesione w wyniku wypadku drogowych dochodzi z OC sprawcy. Niekiedy uzyskanie należnych pieniędzy wymaga jednak zebrania konkretnej dokumentacji i negocjowania ostatecznej kwoty. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu pieniędzy, zwłaszcza jeśli dana sytuacja jest niejednoznaczna. Staramy się wypracować jak najkorzystniejszą kwotę, pozwalającą na pokrycie nie tylko kosztów naprawy samochodu, lecz także leczenia oraz ewentualnych przestojów w pracy.

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach nie tylko w Mielcu, ale również w okolicznych miejscowościach. Uzyskujemy odszkodowania w Przemyślu czy Rzeszowie, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy. Współpracujemy z klientami o różnych potrzebach. Dochodzimy odszkodowań na podstawie obowiązującego prawa. W związku z nim trzeba pamiętać o tym, że uzyskanie środków jest możliwe jedynie w konkretnym terminie od zaistnienia zdarzenia. Najczęściej takie kroki podejmuje się już po zakończeniu leczenia czy napraw, kiedy możliwe jest dokładne policzenie wszystkich kosztów.