SZKODA NA POJEŹDZIE

Jeśli wysokość przyznanej Ci kwoty odszkodowania z tytułu uszkodzonego bądź zniszczonego samochodu Cię nie satysfakcjonuje, uważasz, że wypłata z OC sprawcy została nieprawidłowo naliczona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zgłoś się do nas!

Jeżeli w okresie ostatnich 3 lat nastąpiła wypłata odszkodowania za uszkodzony bądź zniszczony w wyniku wypadku pojazd, podejmiemy się bezpłatnie analizy Twojej sprawy!

W ramach swojej działalności pomożemy Ci uzyskać zarówno zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Ryzyko związane z prowadzeniem sprawy ponosi Firma Versus. W przypadku braku możliwości dochodzenia odszkodowania nie ponosisz kosztów analizy sprawy!

 

Naszym Klientom oferujemy również wykupienie wierzytelności względem Towarzystwa Ubezpieczeń. W takim przypadku całe ryzyko związane z dochodzeniem dalszej kwoty odszkodowania przechodzi na Firmę Versus. Ty otrzymujesz odpowiednią dopłatę, a my zajmujemy się resztą.

Gwarantujemy minimum formalności i maksimum zadowolenia!

Sprawy prowadzimy kompleksowo. Ty przekazujesz nam dokumenty od ubezpieczyciela, a resztą zajmujemy się my. W celu analizy Twojej sprawy prosimy o przesłanie: kosztorysu naprawy pojazdu, wyceny wartości pojazdu, decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania.