Renta powypadkowa

Jeśli wypadek, któremu uległeś, był naprawdę poważny, istnieje możliwość, że już nigdy nie odzyskasz pełnej zdolności do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W takim przypadku jedynym wyjściem z sytuacji jest renta powypadkowa. Jedynie świadczenie tego typu pozwoli Ci zapewnić podstawy bytowe sobie i swojej rodzinie. Zapewniamy, że nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, by zdobyć dla Ciebie środki, bez których dalsza egzystencja mogłaby być bardzo trudna. Warto pamiętać, że możliwość uzyskania renty powypadkowej nie dotyczy tylko tych sytuacji, które w obiegowej opinii nazwać można wypadkami przy pracy. Zdarzeniem, które kwalifikuje Cię do tego typu świadczenia, może być na przykład zawał serca, jeśli tylko spowodowała go przyczyna zewnętrzna, nie zaś choroba, na którą cierpiałeś. Jeśli masz pytania i wątpliwości, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Rodzaje renty po wypadku

Uzyskanie renty po wypadku wymaga poświadczenia poniesionych szkód i ich wartości. Bywa to problematyczne, ponieważ są to straty niematerialne. Zazwyczaj odnoszą się do uszczerbku na zdrowiu, a niekiedy także braku możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Istnieje kilka rodzajów świadczeń wypłacanych po wypadkach. Mowa tu o takich rodzajach renty, jak:

  • alimentacyjna,
  • z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia w przyszłości,
  • z tytułu niezdolności do pracy,
  • w związku ze zwiększonymi potrzebami.

Każda renta jest nieco inna. Wnioskowanie o odpowiednie świadczenie wymaga skorzystania z pomocy specjalistów. Osoby poszkodowane zwykle nie mają bowiem odpowiednio szerokiej wiedzy, by samodzielnie skompletować niezbędną dokumentację i właściwy typ renty.

Wypłaceniem renty zazwyczaj zajmuje się ubezpieczyciel sprawcy wypadku. To świadczenie cykliczne. Wynika ono m.in. z poniesionych strat związanych z brakiem możliwości kontynuowania pracy zarobkowej czy zwiększonymi potrzebami, wynikającymi z konieczności zakupienia leków i pokrycia kosztów leczenia.

Pomoc w uzyskaniu renty po wypadku

Zajmujemy się kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do przedstawienia zasadności wniosku o rentę. Pozwala ona na wskazanie dokładnych kosztów ponoszonych w związku ze skutkami wypadku oraz wartości strat. Jako specjaliści oceniamy, na jak wysoką kwotę renty może liczyć klient. Często współpracujemy z osobami, które mają już przyznaną rentę, jednak ich potrzeby zmieniły się z biegiem czasu. Czasami konieczne jest zawnioskowanie o zwiększenie świadczenia, co wiąże się z kolejnymi formalnościami i sporami z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Renta należy się osobom, które uległy różnego rodzaju wypadkom. Takie zdarzenia często prowadzą do braku możliwości zarabiania, a także powstania cyklicznych kosztów, związanych np. z leczeniem. Rentę wypłaca zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak  i ubezpieczyciel sprawcy. Uzyskanie takiego świadczenia wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności i dysponowania szeroką wiedzą. Pomagamy klientom w każdym wieku, zarówno w sytuacji, gdy renta ma być wypłacana do końca życia, jak i wtedy, kiedy jest czasowym świadczeniem, np. do zakończenia leczenia.

Zajmujemy się rentami i zadośćuczynieniami w Rzeszowie oraz okolicznych miejscowości. Pomagamy uzyskać świadczenia związane m.in. ze szkodami niematerialnymi. Wspieramy klientów na każdym etapie przedsięwzięcia.

W razie pytań dotyczących naszych usług zapraszamy do kontaktu. Opracujemy odpowiedni plan działań, który pozwoli na przyznanie renty o określonej wartości.