Skąd wiedzieć, czy należy mi się odszkodowanie?

odszkodowanie

Odszkodowanie jest sposobem na pokrycie doznanych szkód. Mowa tu zarówno o wynikach wypadków komunikacyjnych, jak i niedotrzymania umów, błędów medycznych czy nieuczciwości pracodawcy. Nie w każdej sytuacji możliwe jest jednak wnioskowanie o przyznanie odszkodowania. Jak sprawdzić, czy w Twoim przypadku taki krok jest opłacalny? Kto może w tym pomóc i dlaczego warto zwrócić się do specjalistów?

Kiedy przyznaje się odszkodowanie?

Odszkodowanie przyznaje się w sytuacjach, gdy doszło do szkody z winy innej osoby lub firmy. Najczęściej chodzi o wypadki komunikacyjne i niewielkie stłuczki. Wówczas mamy do czynienia ze szkodami materialnymi, których naprawienie wymaga uiszczenia stosownej zapłaty. Odszkodowanie pozwala na pokrycie tych kosztów z kieszeni sprawcy lub jego ubezpieczyciela, nie obciążając dodatkowo poszkodowanego.

Odszkodowania są wypłacane również w związku z błędami medycznymi, nieuczciwością pracodawców, niedotrzymaniem umów ze strony deweloperów czy wieloma podobnymi zdarzeniami. Dotyczą one tych kosztów, które da się precyzyjnie wyliczyć. Jeśli dodatkowo doszło do szkód moralnych, związanych m.in. z utratą dobrego mienia czy poczucia bezpieczeństwa, istnieje także opcja wypłacenia zadośćuczynienia. Typ świadczenia, o jakie wnioskujesz, trzeba jednak zawrzeć we wniosku. Z tego powodu często niezbędne jest skorzystanie z pomocy specjalistów.

Jak sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje jedynie w sytuacji, gdy da się udowodnić błędy drugiej strony. Wymaga to skompletowania odpowiedniej dokumentacji. Często poszkodowani nie wiedzą, czy w danym przypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Prawnicy od odszkodowań analizują dostarczoną dokumentację i oceniają szansę na uzyskanie pieniędzy. Mogą oni wskazać, czy w danym przypadku taki krok ma sens. Czasami bowiem składanie wniosku okazuje się nieopłacalne i pochłania dodatkowe środki poszkodowanego.