UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które z niezawinionych przyczyn wpadły w spiralę zadłużenia, z której nie są w stanie samodzielnie się wydostać, a ich zadłużenie tylko narasta.

 

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – oficjalnie zwana postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przysługuje, jak nazwa wskazuje osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czy zatem przedsiębiorcy są z niej wyłączeni? Nie, o ile od daty zakończenia przez nich prowadzenia działalności minęło co najmniej 12 miesięcy.

 

Jaki jest cel postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej?

Dzięki postępowaniu w przedmiocie upadłości konsumenckiej dłużnik może zostać całkowicie zwolniony ze swoich długów po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Zwolnienie z długów następuje – po spełnieniu warunków określonych w prawie upadłościowym – na sam koniec postępowania, którego długość zależna jest od okoliczności danej sprawy.

 

Jakie są koszty sądowe upadłości konsumenckiej?

Opłata sądowa związana z samym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł.

 

Jak przebiega postępowanie upadłościowe konsumenckie?

Po złożeniu wniosku do sądu, powinien on zostać rozpoznany w terminie miesiąca od jego złożenia. Po ogłoszeniu upadłości zarząd majątkiem dłużnika przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk. Jego zadaniem jest ustalić listę wierzycieli, spieniężyć majątek dłużnika, a następnie sporządzić plan jego podziału.

W drugim etapie sąd ustala, czy sytuacja dłużnika pozwala na wyznaczenie harmonogramu spłat. Jest to okres, przez który dłużnik musi płacić określoną przez sąd ratę, dostosowaną do jego możliwości finansowych. Okres ten może trwać maksymalnie 36 miesięcy. Sąd może również w ogóle odstąpić od harmonogramu spłat, jeżeli sytuacja dłużnika za tym przemawia.

Na koniec, jeżeli dłużnik wywiązał się z wszystkich obowiązków, sąd postanowieniem zwalnia go z reszty długów.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Bardzo ważne jest, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został napisany w sposób profesjonalny i jak najlepiej, aby zwiększyć szanse jego uwzględnienia. Oferujemy wsparcie w jego sporządzeniu przy pomocy doświadczonych prawników, a także doradztwo prawne przez całe postępowanie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu. Umówienie spotkania w celu analizy Państwa sytuacji jest pierwszym krokiem do oddłużenia.