VERSUS - BEZPŁATNE WSTĘPNE PORADY PRAWNE

OFERTA BEZPŁATNYCH WSTĘPNYCH PORAD PRAWNYCH

Pomożemy znaleźć rozwiązanie twojego problemu!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż od dnia 28.03.2019 r. poszerzyliśmy naszą ofertę o bezpłatne wstępne porady prawne obejmujące swoim zakresem następujące dziedziny prawa :

Prawo Cywilne

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zachowek
 • Odrzucenie spadku, gdy spadkodawca zostawił długi
 • Wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka np. sprzedaż nieruchomości, której współwłaścicielem jest małoletnie dziecko
 • Ustanowienie drogi koniecznej
 • Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • O zapłatę (np. nieuregulowanych faktur, umów pożyczki, umów zlecenie, itp.)
 • Upadłość konsumencka
 • Umowy najmu, dzierżawy
 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych: zniewaga, zniesławienie i inne;
 • Opóźnione i odwołane loty oraz zagubione bagaże
 • Świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych (odszkodowanie oraz zmiana specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudniania lub innej pracy zarobkowej)
 • Pomoc osobą , które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach w odzyskaniu zwrotu nadpłaconych rat oraz odfarnkowaniu kredytu
 • Waloryzacja i kapitalizacja renty
 • Cesja wierzytelności

 

Prawo Karne

• Prowadzenie samochodu, roweru lub innego pojazdu pod wpływem alkoholu
• Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
• Kolizje drogowe
• Pobicia i inne uszkodzenia ciała przez osoby trzecie
• Naruszenie nietykalności cielesnej
• Uszkodzenie mienia np. samochodu przez osoby trzecie (czyny chuligańskie)
• Groźby karalne
• Znęcanie fizyczne i psychiczne

 

Prawo Pracy

 • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy
 • Przywrócenie do pracy
 • Przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy
 • Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy prawa pracy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy
 • Wypłata zaległego wynagrodzenia i nadgodzin •Sprawy o zadośćuczynienia za mobbing pracowniczy •Sprawy z zakresu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie •Sprawy o odszkodowania za wypadek przy pracy • Należne świadczenia za pracę za granicą: Czechy i Słowacja

Ubezpieczenia społeczne

 • Sprawy o rentę
 • Sprawy o emeryturę
 • Sprawy o świadczenia rehabilitacyjne
 • Renta rodzinna
 • Odmowy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
 • Wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach
 • Sprawy o stopień niepełnosprawności
 • Sprawy o odszkodowanie za stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej u pracownika

 

Prawo Rodzinne

Narodziny dziecka i związane z tym zagadnienia, które mogą wystąpić:
• Ustalenie ojcostwa
• Zaprzeczenie ojcostwa
• Alimenty
• Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
• Przysposobienie
• Wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka np. odrzucenie spadku obciążonego długiem, sprzedaż nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest małoletnie dziecko
• Ustalenie kontaktów z dzieckiem
• Egzekucja kontaktów z dzieckiem
• Władza rodzicielska – w tym pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej
• Szkoda wyrządzona osobie trzeciej przez małoletnie dziecko

 

Kwestie związane z małżeństwem i rozpadem małżeństwa

• Rozwód
• Separacja
• Unieważnienie małżeństwa
• Ustalenie alimentów na dzieci i współmałżonka
• Ustalenie kontaktów z dzieckiem
• Podział majątku dorobkowego
• Obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny
• Władza rodzicielska – w tym pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej
• Zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej np. podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów
• Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
• Ustanowienie rozdzielności majątkowej

 

Cert Versus 724x1024Drogi Kliencie masz problem z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego oraz kwestii związanych z małżeństwem i rozpadem małżeństwa? Nie wiesz jakie czynności podjąć w tych sprawach. Zachęcamy do zakup certyfikatu, który umożliwi Państwu uzyskania wstępnych bezpłatny porad prawnych.

W celu zakupu certyfikatu serdecznie zapraszamy do kontaktu:

- w formie telefonicznej : + 48 17 852 14 03 lub 531 294 603

- drogą mailową: biuro@odszkodowania-versus.pl

- w formie osobistej w siedzibie firmy Podkarpacki Centrum Odszkodowań ,,VERSUS” s.c ul. Paderewskiego 104, 35-328 Rzeszów.

Dobry adwokat od wypadków drogowych w Rzeszowie

Dobry adwokat od wypadków drogowych w Rzeszowie pomaga uzyskać odszkodowanie po doznaniu szkody w wyniku wypadku drogowego. Specjalizujemy się w dziedzinie prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, co pozwala na skuteczną reprezentację klientów przed ubezpieczycielem. W przypadku wypadku drogowego adwokat analizuje dokumentację medyczną oraz szuka wszelkich dowodów, które mogą potwierdzić winę drugiej strony. Oferujemy również wsparcie dobrego adwokata od wypadków drogowych w Jarosławiu.

Ważnym elementem pracy adwokata jest także negocjowanie z ubezpieczycielem, celem uzyskania jak najwyższego odszkodowania. Dzięki temu, że dobrzy adwokaci od wypadków drogowych mają dostęp do aktualnej wiedzy prawniczej oraz mają doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw, mogą pomóc klientom zminimalizować stres i koszty związane z dochodzeniem swoich praw. Dlatego warto skorzystać z usług dobrego adwokata od wypadków drogowych w Rzeszowie.

Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas!

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

Adres

ul. Paderewskiego 104,
Rzeszów 35-328

tel. kom: 789 455 660
tel. kom: 604 545 096
e-mail: biuro@odszkodowania-versus.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE ODSZKODOWAŃ

Prześlij nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

Invalid Number
 • w celu nawiązania połączeń telefonicznych w związku ze zgłoszoną sprawą
 • w celu marketingu zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne