Wszystko, co warto wiedzieć o sprawach frankowych

symbol franka szwajcarskiego

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich zyskały na popularności w Polsce na początku XXI wieku. Był to efekt niskiego oprocentowania oraz stabilności tej waluty, co sprawiało, że kredyty te były tańsze niż te udzielane w złotówkach. Wielu Polaków zdecydowało się na takie rozwiązanie, licząc na korzystne warunki spłaty zadłużenia.

Jednak sytuacja uległa zmianie w 2008 roku wraz z wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Frank szwajcarski zaczął gwałtownie zyskiwać na wartości w stosunku do złotego, co spowodowało, że raty kredytów hipotecznych znacznie wzrosły. Dla wielu kredytobiorców oznaczało to poważne problemy finansowe i niemożność spłaty zadłużenia.

Reakcja banków i rządu na problemy frankowiczów

W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie kredytobiorców, polskie banki oraz rząd podjęły próby rozwiązania problemu. W 2015 roku wprowadzono tzw. „Ustawę antyspreadową”, która miała na celu ograniczenie kosztów związanych ze spłatą kredytów we frankach. Ustawa ta wprowadzała m.in. obowiązek przeliczenia rat kredytowych po kursie sprzedaży CHF, a nie po wyższym kursie kupna, co wcześniej praktykowali banki.

Jednak ustawa ta nie rozwiązała problemu w całości, a zaoferowana pomoc frankowiczom okazała się niewystarczająca, co spotkało się z krytyką ze strony frankowiczów oraz ekspertów.

Walka o sprawiedliwość — droga sądowa

Wiele osób poszkodowanych przez kredyty we frankach szwajcarskich postanowiło dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W ostatnich latach polskie sądy orzekają coraz częściej na korzyść frankowiczów, uznając, że umowy kredytowe były niekorzystne dla konsumentów i zawierały niedozwolone postanowienia. W rezultacie sądy nakazują bankom przewalutowanie kredytów na złote oraz obniżenie wysokości zadłużenia.

Ważnym wydarzeniem dla spraw frankowych był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 października 2019 roku. TSUE orzekł, że polskie sądy mają prawo do unieważnienia umów kredytowych we frankach, jeśli stwierdzą, że zawierają one nieuczciwe klauzule. Wyrok ten otworzył drogę do dalszych pozwów i wzmożonej walki o sprawiedliwość dla poszkodowanych kredytobiorców.