Gwarantujemy Państwu i Państwa Rodzinie pomoc prawną
w sytuacjach tragicznych na każdym etapie postępowania

Oferujemy pomoc poszkodowanym

W WYPADKACH W ROLNICTWIE

W czasie wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, jesteśmy narażeni na wiele nieszczęśliwych zdarzeń. Praca w pośpiechu i zmęczeniu, często w trudnych warunkach lub przy gorącej letniej pogodzie sprzyja nieuwadze, która może skończyć się tragicznie.

Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego, mającego bezpośredni związek z prowadzeniem lub posiadaniem tego gospodarstwa, to osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC właściciela gospodarstwa rolnego.

Wśród szkód, które obejmuje powyższe ubezpieczenie, możemy wymienić: uszkodzenie ciała, rozstrój lub utratę zdrowia, bądź utratę życia przez poszkodowanego.

ikonki_0005_wypadkach_w_rolnictwie_on

Jeżeli doznałeś szkody w gospodarstwie rolnym i chcesz dochodzić swoich praw, pamiętaj, że przysługuje Ci:

zadośćuczynienie, będące jednorazowym świadczeniem finansowym, mającym na celu załagodzenie cierpienie psychiczne, jak i fizyczne zaistniałe w wyniku szkody,
odszkodowanie, będące realnym zwrotem kosztów poniesionych w wyniku odniesionej szkody (np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki),
renty, wynikającej z przedłużającego się okresu leczenia lub rehabilitacji, bądź renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zostałeś ranny w wypadku na wsi lub w gospodarstwie rolnym? Uległeś wypadkowi pracując w rolnictwie? Twój bliski stracił życie w wypadku w gospodarstwie?

Możesz dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC.

wypadek_rolnictwo3

Każdy nieprzewidziany wypadek powodujący utratę zdrowia lub życia jest sytuacją stresującą. Niektórzy są w stanie wykorzystać, nasze chwile słabości. Firmy ubezpieczeniowe niesłusznie zaniżają wysokość należnych poszkodowanemu świadczeń. Dlatego jesteśmy po to by służyć Ci rzetelną pomocą w takich sytuacjach.

Nasza firma, od lat specjalizuje się w pozyskiwaniu odszkodowań. Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać maksymalne możliwe odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas!

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

DANE ADRESOWE
Podkarpackie Centrum
Odszkodowań Versus s.c.
35-328 Rzeszów
ul.Paderewskiego 104

TELEFON
TEL/FAX 17 852 14 03
TEL. KOM 7894 55 660
biuro@odszkodowania-versus.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE ODSZKODOWAŃ

Prześlij nam swój numer telefonu, oddzwonimy.

Invalid Number
  • w celu nawiązania połączeń telefonicznych w związku ze zgłoszoną sprawą
  • w celu marketingu zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne