Zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot utraconych zarobków

Warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym składnikom odszkodowania wypłacanego z polisy sprawcy.

Zadośćuczynienie to środki pieniężne należące się poszkodowanemu za doznaną krzywdę. To świadczenie o charakterze jednorazowym, które wypłacane jest w celu złagodzenia konkretnych cierpień fizycznych i psychicznych. Nieco inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o odszkodowanie.

Odszkodowanie w ścisłym rozumieniu tego słowa to zwrot wszystkich kosztów spowodowanych zaistniałym wypadkiem. Odszkodowanie obejmuje więc kwestie związane ze zdrowiem poszkodowanego, ale zawiera też sprawy dotyczące uszczerbków na mieniu, do których doszło w wyniku wypadku. W skład wspomnianego świadczenia wchodzą środki niezbędne na dojazd do szpitala, koszty rehabilitacji, zwrot nakładów poczynionych na dodatkową opiekę medyczną oraz pieniądze wydane na specjalistyczną adaptację miejsca zamieszkania. Niekiedy też niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na przekwalifikowanie się i opanowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania nowego zawodu, jeśli w wyniku doznanych obrażeń konieczna jest zmiana profesji. Do spraw wyżej wspomnianych dochodzą koszty naprawy pojazdu, zorganizowania samochodu zastępczego oraz holowania.

Innym składnikiem świadczenia może być zwrot utraconych zarobków. Z tego typu rozwiązań korzysta się, gdy krótki okres niesprawności po wypadku uniemożliwia wykonywanie pracy. Kiedy natomiast rekonwalescencja przedłuża się, niezbędna jest rehabilitacja albo też poszkodowany zupełnie utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, wypłacana jest renta.

Warto jednak pamiętać, że wysokość zadośćuczynienia oraz odszkodowania może nie być satysfakcjonująca. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy w roszczeniu swoich praw odnośnie odszkodowania i nie chcesz, by firma ubezpieczeniowa zaniżyła świadczenia, które Ci przysługują, skontaktuj się z nami! Eksperci z naszego Centrum Odszkodowań Versus chętnie dokonają bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomogą Tobie w uzyskaniu maksymalnej kwoty zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź renty. Ponadto jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy reprezentować Twoje interesy także w postępowaniu karnym.