Ikonki 0000 Padkach Komunikacyjnych OnZadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot utraconych zarobków

Zadośćuczynienie to środki pieniężne należące się poszkodowanemu za doznaną krzywdę. To świadczenie o charakterze jednorazowym, które wypłacane jest w celu złagodzenia konkretnych cierpień fizycznych i psychicznych. Nieco inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o odszkodowanie.

Odszkodowanie w ścisłym rozumieniu tego słowa to zwrot wszystkich kosztów spowodowanych zaistniałym wypadkiem. Odszkodowanie obejmuje więc kwestie związane ze zdrowiem poszkodowanego, ale zawiera też sprawy dotyczące uszczerbków na mieniu, do których doszło w wyniku wypadku. W skład wspomnianego świadczenia wchodzą środki niezbędne na dojazd do szpitala, koszty rehabilitacji, zwrot nakładów poczynionych na dodatkową opiekę medyczną oraz pieniądze wydane na specjalistyczną adaptację miejsca zamieszkania. Niekiedy też niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na przekwalifikowanie się i opanowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania nowego zawodu, jeśli w wyniku doznanych obrażeń konieczna jest zmiana profesji. Do spraw wyżej wspomnianych dochodzą koszty naprawy pojazdu, zorganizowania samochodu zastępczego oraz holowania.

Odszkodowania Rzeszow Compressor 300x204Innym składnikiem świadczenia może być zwrot utraconych zarobków. Z tego typu rozwiązań korzysta się, gdy krótki okres niesprawności po wypadku uniemożliwia wykonywanie pracy. Kiedy natomiast rekonwalescencja przedłuża się, niezbędna jest rehabilitacja albo też poszkodowany zupełnie utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, wypłacana jest renta po wypadku. To cykliczne świadczenie pokrywające np. koszty leczenia i zapewniające godne życie.

Warto jednak pamiętać, że wysokość zadośćuczynienia oraz odszkodowania może nie być satysfakcjonująca. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy w roszczeniu swoich praw odnośnie odszkodowania i nie chcesz, by firma ubezpieczeniowa zaniżyła świadczenia, które Ci przysługują, skontaktuj się z nami! Eksperci z naszego Centrum Odszkodowań Versus chętnie dokonają bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomogą Ci w uzyskaniu maksymalnej kwoty zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź renty. Ponadto jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy reprezentować Twoje interesy także w postępowaniu karnym.

Pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia w Rzeszowie

Oferujemy klientom, którzy ulegli różnego rodzaju wypadkom. Mowa tu zarówno o zdarzeniach komunikacyjnych, jak i wynikających z błędów placówek medycznych czy niedotrzymania warunków umowy. Często takie wydarzenia prowadzą do uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Skorzystanie z pomocy specjalistów w takich przypadkach pozwala na odpowiednie wyliczenie wartości zadośćuczynienia. Jako profesjonaliści mieliśmy bowiem do czynienia z wieloma przypadkami, dlatego wiemy, jakie wysokości świadczeń przyznaje się w konkretnych sytuacjach.

Wspieramy naszych klientów także w kompletowaniu dokumentów, które pozwalają na wskazanie poniesionych kosztów oraz strat, będących efektem wypadku. Często samodzielne dopełnienie takich formalności jest bowiem bardzo trudne, czasochłonne i powoduje ryzyko popełnienia błędów. Z naszych usług korzystają m.in. te osoby, które dostały propozycję świadczenia, ale nie zgadzają się z jego wysokością.

Czym są straty niematerialne?

Zadośćuczynienia dotyczą strat niematerialnych. Wyliczenie ich wartości jest niezwykle trudne i niejednoznaczne. Najczęściej są to szkody dotyczące utraty:

  • spokoju,
  • dobrego imienia,
  • prywatności,
  • poczucia bezpieczeństwa,
  • zdrowia.

Wskazanie wartości strat wynikających ze szkód niematerialnych i przeliczenie ich na pieniądze jest bardzo trudne. W naszym interesie leży udowodnienie, dlaczego konieczne jest przyznanie odpowiednio wysokiej sumy zadośćuczynienia. W tym celu niezbędne okazuje się zdobycie opinii specjalistów, w tym również psychologów. To skomplikowane przedsięwzięcia, które potrafią trwać miesiącami. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie i pomagamy im zdobyć świadczenie o takiej wartości, która pozwoli na pokrycie kosztów leczenia oraz zapewnienie godnego życia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rent, zadośćuczynień i odszkodowań uzyskiwanych przez naszą firmę zapraszamy do kontaktu.