Co zrobić, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie uznała wniosku o odszkodowanie?

zmartwiona kobieta czytająca list

Przed wystąpieniem z wnioskiem o odszkodowanie warto dokładnie sprawdzić zawartą umowę ubezpieczenia. Zwróć uwagę na zakres świadczeń, jakie przysługują Ci w ramach polisy, a także na ewentualne ograniczenia czy wyłączenia. Przeczytaj też informacje na temat procedury likwidacji szkód oraz wymaganych dokumentów do zgłoszenia.

Jeżeli Twoje zgłoszenie zostało odrzucone, musisz otrzymać pisemne uzasadnienie decyzji ze strony ubezpieczyciela. Jeśli nie otrzymałeś takiego pisma, należy się z firmą ubezpieczeniową skontaktować i zażądać wyjaśnień. Istotne jest również sprawdzenie, czy decyzja została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową ubezpieczenia.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, masz prawo odwołać się od niej. W tym celu należy wystąpić z pisemnym odwołaniem. W przypadku niektórych rodzajów odszkodowań, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne czy majątkowe, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca może ocenić wysokość szkody oraz jej przyczyny, co może być pomocne w dalszym procesie dochodzenia roszczeń. Większość firm ubezpieczeniowych ma określony termin na złożenie odwołania – zwykle jest to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skierowanie sprawy do sądu

Jeżeli odwołanie do ubezpieczyciela nie przyniosło rezultatu, można rozważyć skorzystanie z mediacji lub postępowania polubownego. Kiedy metody te nie przynoszą rezultatu, ostatnim krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego prawnika lub doradcy, który pomoże przygotować odpowiednią dokumentację i poprowadzi sprawę sądową. Dochodzenie odszkodowania przed sądem może trwać nawet kilka lat, ale w przypadku uzasadnionych roszczeń może to być najlepsza droga do uzyskania odszkodowania.