Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne to jedno z głównych pól naszej działalności. Liczba tego typu spraw nieustannie rośnie, a wypadki w ruchu drogowym stają się coraz częstszym problemem. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Biuro Ruchu Komendy Głównej Policji, w roku 2019 doszło do przeszło 30 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 3 tysiące osób, a przeszło 35 tysięcy zostało rannych. Tylko na Podkarpaciu życie straciło 157 uczestników ruchu drogowego, a ponad 1,7 tysiąca osób odniosło rany. Rosnąca liczba samochodów, coraz większe natężenie ruchu, ale tez stres i pośpiech, które towarzyszą nam każdego dnia, każą raczej sądzić, że podobnych zdarzeń nie będzie mniej. Jeśli więc Państwo lub Państwa bliscy ulegli przykremu zdarzeniu, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy szybko i sprawnie pomogą w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego.

Warto wiedzieć, że kierowca, który jest sprawcą zdarzenia, ponosi odpowiedzialność karną w związku z wypadkiem, jak  również cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą. W myśl polskiego prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy, ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Dzięki temu ubezpieczeniu, w momencie powstania szkody w ruchu drogowym, Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku lub kolizji ma obowiązek naprawy zaistniałej szkody. Tak sformułowane prawo gwarantuje poszkodowanemu, iż należąca mu się rekompensata zostanie wypłacona. To jednak nie wszystko, na co może liczyć pokrzywdzony w zdarzeniu drogowym. Poszkodowany może bowiem domagać się odszkodowania za wydłużony czas, który niezbędny jest do powrotu do zdrowia. Może także liczyć na środki, które posłużą mu do zorganizowania rehabilitacji, a nawet na rentę, dzięki której zdoła się utrzymać w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku całkowicie utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Jak zatem widać, odszkodowania komunikacyjne to sporo więcej niż tylko podstawowe świadczenia z tytułu polisy OC.

Zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot utraconych zarobków

Warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym składnikom odszkodowania wypłacanego z polisy sprawcy.

Zadośćuczynienie to środki pieniężne należące się poszkodowanemu za doznaną krzywdę. To świadczenie o charakterze jednorazowym, które wypłacane jest w celu złagodzenia konkretnych cierpień fizycznych i psychicznych. Nieco inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o odszkodowanie.

Odszkodowanie w ścisłym rozumieniu tego słowa to zwrot wszystkich kosztów spowodowanych zaistniałym wypadkiem. Odszkodowanie obejmuje więc kwestie związane ze zdrowiem poszkodowanego, ale zawiera też sprawy dotyczące uszczerbków na mieniu, do których doszło w wyniku wypadku. W skład wspomnianego świadczenia wchodzą środki niezbędne na dojazd do szpitala, koszty rehabilitacji, zwrot nakładów poczynionych na dodatkową opiekę medyczną oraz pieniądze wydane na specjalistyczną adaptację miejsca zamieszkania. Niekiedy też niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na przekwalifikowanie się i opanowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania nowego zawodu, jeśli w wyniku doznanych obrażeń konieczna jest zmiana profesji. Do spraw wyżej wspomnianych dochodzą koszty naprawy pojazdu, zorganizowania samochodu zastępczego oraz holowania.

Innym składnikiem świadczenia może być zwrot utraconych zarobków. Z tego typu rozwiązań korzysta się, gdy krótki okres niesprawności po wypadku uniemożliwia wykonywanie pracy. Kiedy natomiast rekonwalescencja przedłuża się, niezbędna jest rehabilitacja albo też poszkodowany zupełnie utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, wypłacana jest renta.

Warto jednak pamiętać, że wysokość zadośćuczynienia oraz odszkodowania może nie być satysfakcjonująca. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy w roszczeniu swoich praw odnośnie odszkodowania i nie chcesz, by firma ubezpieczeniowa zaniżyła świadczenia, które Ci przysługują, skontaktuj się z nami! Eksperci z naszego Centrum Odszkodowań Versus chętnie dokonają bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomogą Tobie w uzyskaniu maksymalnej kwoty zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź renty. Ponadto jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy reprezentować Twoje interesy także w postępowaniu karnym.

 

Miałeś kolizję? Należy Ci się odszkodowanie!

Pamiętaj, jeśli miałeś kolizję, należy Ci się odszkodowanie! Nie ma znaczenia, czy chodzi jedynie o zniszczenie auta i koszty związane z jego naprawą, czy doznałeś poważniejszych strat, z uszczerbkami na zdrowiu włącznie. Pieniądze, które pomożemy Ci uzyskać, mogą stanowić ważne i trudne do przecenienia wsparcie dla Ciebie oraz Twojej rodziny, jeśli w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych, bądź jeśli wskutek przedłużającej się rekonwalescencji nie możesz należycie zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. Pamiętaj jednak, że przy dochodzeniu roszczeń ważny jest termin ich przedawnienia. Pomagamy w sprawach wypadkowych zaistniałych po dniu 10 sierpnia 1997 roku. Jeśli więc starasz się o odszkodowanie za starty poniesione w kolizji drogowej, skontaktuj się z nami!

 

Oferujemy pomoc poszkodowanym w: