Upadłość konsumencka

Onas 300x109Upadłość konsumencka to procedura, dzięki której można wydźwignąć się ze spirali narastającego zadłużenia. Rozwiązanie to do niedawna dotyczyło jedynie osób, które w niezawiniony sposób wpadły w poważne tarapaty finansowe. Na mocy ostatnich zmian w przepisach istnieje jednak możliwość, by procedurze upadłościowej mogli poddawać się również ci, którzy popadli w długi w wyniku swej niefrasobliwości, a nawet rażącego niedbalstwa. Warto więc odnotować, że upadłość konsumencka staje się dostępna także dla tych, którzy w nieodpowiedzialny sposób korzystali z kredytów bankowych, pożyczek oraz zakupów ratalnych.

Najogólniej rzecz ujmując, upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w ramach którego dłużnicy bez szans na spłatę zobowiązań mają możliwość poddać się procesowi oddłużania. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwość taka dotyczy jedynie osób fizycznych. Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą, ta opcja niestety Cię nie obejmuje. Dodajmy tylko, że aby kwalifikować się na postępowanie upadłościowe, należy spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest niewypłacalność, czyli brak możliwości obsługi zadłużenia, która trwa od minimum trzech miesięcy.

Należy pamiętać, że głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, to natomiast może polegać na zaspokojeniu wierzyciela (często z majątku dłużnika) albo umorzeniu długów (części lub całości).

 

versus  Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – oficjalnie zwana postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przysługuje, jak nazwa wskazuje osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Czy zatem przedsiębiorcy są z niej wyłączeni? Nie, o ile od daty zakończenia przez nich prowadzenia działalności minęło co najmniej 12 miesięcy.

 

Jaki jest cel postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej?

Dzięki postępowaniu w przedmiocie upadłości konsumenckiej dłużnik może zostać całkowicie zwolniony ze swoich długów po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Zwolnienie z długów następuje – po spełnieniu warunków określonych w prawie upadłościowym – na sam koniec postępowania, którego długość zależna jest od okoliczności danej sprawy.

 

Jakie są koszty sądowe upadłości konsumenckiej?

Opłata sądowa związana z samym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe konsumenckie?

Po złożeniu wniosku do sądu, powinien on zostać rozpoznany w terminie miesiąca od jego złożenia. Po ogłoszeniu upadłości zarząd majątkiem dłużnika przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk. Jego zadaniem jest ustalić listę wierzycieli, spieniężyć majątek dłużnika, a następnie sporządzić plan jego podziału.

W drugim etapie sąd ustala, czy sytuacja dłużnika pozwala na wyznaczenie harmonogramu spłat. Jest to okres, przez który dłużnik musi płacić określoną przez sąd ratę, dostosowaną do jego możliwości finansowych. Okres ten może trwać maksymalnie 36 miesięcy. Sąd może również w ogóle odstąpić od harmonogramu spłat, jeżeli sytuacja dłużnika za tym przemawia.

Na koniec, jeżeli dłużnik wywiązał się z wszystkich obowiązków, sąd postanowieniem zwalnia go z reszty długów.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Bardzo ważne jest, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został napisany w sposób profesjonalny i jak najlepiej, aby zwiększyć szanse jego uwzględnienia. Oferujemy wsparcie w jego sporządzeniu przy pomocy doświadczonych prawników, a także doradztwo prawne przez całe postępowanie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu. Umówienie spotkania w celu analizy Państwa sytuacji jest pierwszym krokiem do oddłużenia.

 

 

Oferujemy pomoc poszkodowanym w:

ikonki_0000_padkach_komunikacyjnych_on
ikonki_0002__z_udzialem_rowerzystow_on
versus
ikonki_0007__udzialem_motocyklistow_on
versus
ikonki_0001_ascicieli_nieruchomosci_on
versus
ikonki_0003_zakazeniach_szpitalnych_on
versus
ikonki_0005_wypadkach_w_rolnictwie_on
ikonki_0006_wypadkach_w_pracy_on
ikonki_0004_wypadkach_w_szkole_on