Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy, jeśli nie był ubezpieczony?

wypadek przy pracy

Ta kwestia z pewnością nurtuje wielu pracowników, którzy doświadczyli nieprzyjemnych sytuacji w miejscu pracy. Wypadki mogą mieć różne konsekwencje – od drobnych urazów, po poważne kontuzje, a nawet śmierć. W takich przypadkach ważne jest, aby wiedzieć, jakie prawa przysługują poszkodowanym oraz jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach. Poniżej postaramy się przybliżyć odpowiedź na to pytanie, analizując aspekty prawne oraz praktyczne.

Przepisy prawa pracy a ubezpieczenie pracownika

Polskie prawo pracy stanowi, że każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek być objęty ubezpieczeniem społecznym, obejmującym również ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i finansowane przez pracodawcę, który odprowadza składki na rzecz ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku zatrudnienia na innych podstawach, takich jak umowa-zlecenie czy umowa o dzieło, sytuacja może być nieco inna. Wówczas to pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia od wypadków przy pracy, jednak nie ma takiego obowiązku. W tym zakresie można uzyskać m.in. odszkodowanie PZU w Rzeszowie.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy a brak ubezpieczenia

Jeśli pracownik doznał wypadku przy pracy i nie był ubezpieczony, może się zastanawiać, czy przysługuje mu jakiekolwiek odszkodowanie. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze, warto sprawdzić, czy pracodawca rzeczywiście dopełnił swojego obowiązku ubezpieczenia pracownika. Jeśli okaże się, że zaniedbał tę kwestię, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie. W takim przypadku odpowiedzialność za wypłatę świadczeń spoczywa na pracodawcy.

Po drugie, jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i sam miał możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia od wypadków przy pracy, ale tego nie zrobił, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wówczas poszkodowany może próbować dochodzić swoich praw na drodze sądowej, powołując się na odpowiedzialność deliktową.