Czy przy każdej kolizji można ubiegać się o odszkodowanie?

kolizja auta

Czy każda kolizja drogowa uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie? Ta kwestia może wydawać się niejasna dla wielu osób, które doświadczyły tego typu zdarzeń. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tematyce odszkodowań oraz dowiedzieć się, komu przysługuje odszkodowanie w razie kolizji oraz od czego zależy jego wysokość.

Komu przysługuje odszkodowanie w razie kolizji?

Odszkodowanie w razie kolizji przysługuje osobom, które poniosły szkody majątkowe lub niemajątkowe w wyniku tego zdarzenia. Są to zarówno uczestnicy kolizji, jak i osoby trzecie, które ucierpiały na skutek wypadku. W przypadku kolizji drogowej odszkodowanie może być przyznane zarówno kierowcy, pasażerom, jak i pieszym uczestniczącym w zdarzeniu. Warto jednak pamiętać, że finansowe wsparcie przysługuje tylko tym osobom, które nie ponoszą odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Jeśli więc kierowca jest sprawcą kolizji, nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.

Od czego zależy wysokość takiego odszkodowania?

Wysokość odszkodowania w razie kolizji zależy od wielu czynników, takich jak m.in. rodzaj i zakres poniesionych szkód. W przypadku szkód majątkowych, takich jak uszkodzenie pojazdu czy utrata wartości rynkowej, wysokość np. odszkodowania w Sanoku będzie zależała od rzeczywistych kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.

Jeśli chodzi o szkody niemajątkowe, takie jak doznane obrażenia ciała czy doświadczone cierpienie, wysokość odszkodowania będzie uzależniona od stopnia ich ciężkości oraz czasu trwania. Warto również pamiętać, że w przypadku szkód niemajątkowych może być przyznane odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków, jeśli osoba poszkodowana nie była w stanie pracować w wyniku doznanych obrażeń.

Wysokość odszkodowania może być również uzależniona od stopnia winy poszczególnych uczestników kolizji. Jeśli np. kierowca jest tylko częściowo winny zaistniałego zdarzenia, wysokość odszkodowania może zostać obniżona proporcjonalnie do jego udziału w winie.