Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia w kontekście wypadków?

pieniądze na odszkodowanie

Kwestia dotycząca różnic między odszkodowaniami a zadośćuczynieniami często budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród poszkodowanych, jak i osób odpowiedzialnych za wyrządzenie szkody. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć te dwa pojęcia, wyjaśniając ich znaczenie oraz różnice między nimi. Sprawdź, kiedy możesz liczyć na odszkodowanie, a kiedy przysługuje Ci zadośćuczynienie.

Odszkodowanie – rekompensata strat majątkowych

Odszkodowanie to forma rekompensaty, którą osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody jest zobowiązana do naprawienia. W przypadku wypadków komunikacyjnych odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za wszelkie straty majątkowe poniesione na skutek zdarzenia. Przykładami są koszty leczenia, rehabilitacji, naprawy uszkodzonego pojazdu czy utraconych zarobków.

Warto podkreślić, że odszkodowanie ma na celu przywrócenie poszkodowanego do stanu sprzed wypadku. Innymi słowy, osoba poszkodowana powinna otrzymać takie świadczenie, które pozwoli jej na pokrycie wszelkich kosztów związanych ze szkodą oraz ewentualnymi konsekwencjami jej naprawy. Możesz skorzystać z naszej pomocy w przypadku odszkodowań PZU w Krośnie i wielu innych.

Zadośćuczynienie – rekompensata za doznane krzywdy niemajątkowe

Zadośćuczynienie to natomiast forma rekompensaty, mająca na celu zrekompensowanie poszkodowanemu doznanych krzywd niemajątkowych. W przeciwieństwie do odszkodowania zadośćuczynienie nie pokrywa strat majątkowych, lecz wynagradza doznaną krzywdę, ból i cierpienie.

W przypadku wypadków komunikacyjnych zadośćuczynienie może być przyznane za wszelkiego rodzaju krzywdy niemajątkowe, takie jak ból, cierpienie czy utrata zdrowia. Wartości zadośćuczynienia są ustalane indywidualnie dla każdej sprawy i zależą od stopnia doznanej krzywdy oraz okoliczności wypadku.