Do ilu lat można starać się o odszkodowanie od szpitala?

odszkodowanie od szpitala

W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy nieprawidłowe działania personelu medycznego prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub nawet jego śmierci. Z tego powodu warto wiedzieć, do kiedy można starać się o odszkodowanie od szpitala oraz jakie przesłanki muszą być spełnione, aby wniosek był rozpatrywany przez sąd.

Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Zasadniczo, termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy (art. 442 § 11 Kodeksu cywilnego). W przypadku odszkodowania od szpitala za błędy medyczne termin ten również obowiązuje. Ważne jest jednak aby pamiętać, że przedawnienie roszczeń może zostać przedłużone w sytuacji gdy sprawca szkody działał umyślnie lub zawinił z rażącym niedbalstwem.

Jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie, które doznały szkody w wyniku zaniedbań personelu medycznego, termin przedawnienia odszkodowania za błędy medyczne zaczyna biec od momentu, kiedy osoba ta osiągnie pełnoletność.

Przesłanki do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych

Aby skierować sprawę o odszkodowanie od szpitala do sądu, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi być udokumentowana szkoda na zdrowiu pacjenta. Szkoda może być zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Warto zaznaczyć, że w przypadku śmierci pacjenta prawa do odszkodowania mają jego najbliżsi.

Po drugie, musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego. Innymi słowy, musi być udowodnione, że błąd personelu był bezpośrednią przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci.

Po trzecie, istotną przesłanką jest czas wystąpienia szkody. Jeśli szkoda wynikła z działań lub zaniechań lekarza będących przedawnionymi (np. w przypadku zabiegu wykonanego wiele lat wcześniej), wniosek o odszkodowanie może nie zostać uwzględniony przez sąd. Dlatego warto zgłaszać roszczenia jak najszybciej po zaszłych zdarzeniach.