Ile wynosi odszkodowanie za potrącenie rowerzysty?

potrącenie rowerzysty samochodem

Wypadki drogowe, w których uczestniczą rowerzyści, zdarzają się dość często. W takich sytuacjach ofiary mają prawo do odszkodowania za doznane szkody. Wysokość takiego odszkodowania za potrącenie rowerzysty zależy od wielu czynników. Jakich? O tym piszemy w niniejszym artykule.

Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty jest uzależniona od kilku istotnych czynników. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Stopień winy sprawcy

Jednym z kluczowych elementów wpływających na wysokość odszkodowania jest stopień winy sprawcy. Jeśli sprawca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie, wówczas odszkodowanie będzie wyższe. W sytuacji, gdy rowerzysta również przyczynił się do wypadku, np. nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, wysokość odszkodowania może zostać obniżona proporcjonalnie do jego udziału w skutkach zdarzenia.

  • Rozmiar i rodzaj szkód

Wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty zależy także od rozmiaru i rodzaju szkód poniesionych przez poszkodowanego. Są to zarówno szkody majątkowe, takie jak uszkodzenie roweru, ubrań czy innych przedmiotów, jak również szkody niemajątkowe, wynikające z doznanych obrażeń ciała oraz cierpienia psychicznego. Im większe są szkody, tym wyższe może być odszkodowanie.

  • Koszty leczenia i rehabilitacji

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty powinno uwzględniać również koszty leczenia i rehabilitacji ofiary wypadku. Wysokość tego świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz długości procesu leczenia i rehabilitacji. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie może być znacznie wyższe niż w sytuacji, gdy poszkodowany szybko wraca do pełnej sprawności.

  • Utrata zdolności do pracy

Jeśli w wyniku wypadku rowerzysta utracił zdolność do pracy, wysokość odszkodowania powinna uwzględniać zarówno straty wynikające z niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, jak i koszty przekwalifikowania się na inne stanowisko. W takim przypadku odszkodowanie może być znacznie wyższe niż w sytuacji, gdy poszkodowany nie doświadcza negatywnych konsekwencji zawodowych.

  • Wsparcie prawne

Wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty może być również uzależniona od wsparcia prawnego ofiary wypadku. Skorzystanie z naszej pomocy poszkodowanym w wypadkach w Przemyślu może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie należnego odszkodowania ze względu na profesjonalną wycenę wartości szkód oraz skuteczne prowadzenie roszczeń wobec sprawcy zdarzenia.