Jakie dokumenty są wymagane w przypadku zgłoszenia szkody?

zgłoszenie szkody wypadku samochodowego

Wypadki samochodowe, awarie domowe czy uszkodzenia mienia – każda z tych sytuacji może wprowadzić niepokój i stres. Zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu jest niezbędnym krokiem w procesie uzyskania odszkodowania. Aby jednak cała procedura przebiegła sprawnie, warto wiedzieć, jakie dokumenty są wymagane podczas zgłaszania szkody. Poniżej omówimy najważniejsze informacje na ten temat.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody komunikacyjnej

W przypadku szkody komunikacyjnej, czyli związanej z wypadkiem drogowym, kolizją czy innymi uszkodzeniami pojazdu, niezbędne jest zgromadzenie kilku istotnych dokumentów. Przede wszystkim należy wypełnić druk zgłoszenia szkody, który można pobrać ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego lub uzyskać w placówce. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe poszkodowanego oraz sprawcy (jeśli jest znany), opis zdarzenia oraz informacje dotyczące pojazdu. W razie problemów skontaktuj się z nami, pomagamy uzyskać m.in. odszkodowania PZU w Jarosławiu.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody majątkowej

Szkoda majątkowa może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. W przypadku zgłoszenia szkody majątkowej oprócz druku warto przygotować dokumenty potwierdzające własność oraz wartość uszkodzonego mienia. Mogą to być faktury, rachunki czy umowy kupna-sprzedaży. W przypadku szkód powstałych na skutek działania sił natury, takich jak powódź czy wichura, warto zgromadzić dokumentację fotograficzną przedstawiającą zakres uszkodzeń.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody osobowej

W sytuacji, gdy doszło do szkody osobowej, czyli np. do wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu, oprócz druku zgłoszenia szkody konieczne będzie zgromadzenie dokumentacji medycznej. Należy do niej zaliczyć zaświadczenia lekarskie, wyniki badań oraz informacje o leczeniu i rehabilitacji. W przypadku utraty zdolności do pracy warto mieć także zaświadczenie od lekarza orzecznika oraz dokumentację, związana z pracą.