Jakie kroki należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy?

złamana ręka

Wypadki przy pracy niestety się zdarzają, a ich skutki bywają różne – od drobnych urazów po poważne kontuzje i długotrwałą niezdolność do pracy. W takich sytuacjach pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Proces uzyskania rekompensaty może jednak wydawać się zawiły i skomplikowany. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy.

Pomoc prawna i dochodzenie roszczeń

W procesie dochodzenia odszkodowania warto skorzystać z pomocy prawnika lub radcy prawnego, który pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz udzieli wsparcia w negocjacjach z pracodawcą lub ubezpieczycielem. W przypadku braku porozumienia istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Warto sprawdzić naszą pomoc w zakresie odszkodowań Hestia w Rzeszowie i innych miastach.

Zgłoszenie wypadku i udokumentowanie okoliczności

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć po wypadku w pracy, jest jego zgłoszenie przełożonemu lub właściwym służbom w firmie. Ważne jest, aby zrobić to jak najszybciej, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Należy również poinformować pracodawcę o wszelkich obrażeniach oraz innych szkodach wynikłych z wypadku.

Kolejnym etapem jest udokumentowanie okoliczności zdarzenia. Warto sporządzić notatkę, opisującą przebieg wypadku, miejsce jego zaistnienia oraz ewentualnych świadków zdarzenia. Jeśli to możliwe, dobrze również zrobić zdjęcia miejsca wypadku oraz obrażeń. Wszystkie te informacje mogą być później pomocne w procesie dochodzenia odszkodowania.

Zgłoszenie wypadku do Państwowej Inspekcji Pracy

W przypadku poważniejszych wypadków pracodawca ma obowiązek zgłosić zdarzenie do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 14 dni od jego zaistnienia. Jeśli jednak pracownik uważa, że pracodawca nie dopełnił tego obowiązku lub zgłoszenie zostało złożone nieprawidłowo, sam może zgłosić wypadek do PIP.