Na czym polega odkup szkód rzeczowych?

kradzież samochodu

W przypadku powstania szkody, osoby ubezpieczone mają prawo wystąpić o odszkodowanie za poniesione w trakcie zdarzenia straty. Jednak nie zawsze odszkodowanie pokrywa w pełni poniesione przez poszkodowanego koszty. Wynika to z tego, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zaniżają kosztorysy naprawy. Warto jednak wiedzieć, że  otrzymanie pieniędzy od ubezpieczyciela nie zamyka drogi do dalszych roszczeń. I choć wiele osób, ze względu na koszty oraz długie procesy sądowe, rezygnuje z ich dochodzenia, to jest na nie sposób.

Czym jest szkoda rzeczowa?

Szkoda rzeczowa, nazywana szkodą majątkową, powstaje, gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanego mienia. Najczęściej spotykane szkody rzeczowe to uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, lub straty poniesione w wyniku zdarzeń losowych (pożary, zalania, kradzieże itp.).

Na czym polega odkup szkody rzeczowej?

W przypadku gdy poszkodowany nie chce odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela lub kierować sprawy do sądu wtedy rozwiązaniem może być odkup szkody rzeczowej przez Podkarpackie Centrum Odszkodowań VERSUS s.c. Jest to proste i komfortowe rozwiązanie, ponieważ ryzyko i koszty dochodzenia roszczeń ponosi firma Podkarpackie Centrum Odszkodowań VERSUS s.c. Sprzedaż polega na cesji prawa do wyższego odszkodowania. W ramach umowy VERSUS s.c. nabywa prawo do roszczenia, a poszkodowany szybko otrzymuje gotówkę. Wystarczy skontaktować się z Podkarpackim Centrum Odszkodowań VERSUS s.c. i wysłać kosztorys Towarzystwa Ubezpieczeń dotyczący likwidacji szkody. W wiadomości zwrotnej podana zostanie informacja, za jaką kwotę Podkarpackie Centrum Odszkodowań VERSUS s.c. odkupi szkodę.

Kiedy można sprzedać szkodę rzeczową?

Sprzedaż szkód jest możliwy, gdy od wydania decyzji ubezpieczyciela nie minęły 3 lata. Po tym czasie roszczenie się przedawnia. Z chwilą, gdy poszkodowany zawarł ugodę z ubezpieczycielem, domaganie się dopłaty do odszkodowania nie jest możliwe.

Natomiast sprzedaż szkód jest możliwa nawet, wtedy gdy poszkodowany nie naprawił jeszcze samochodu, jak i  w przypadku, gdy poszkodowany nie jest już właścicielem auta. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie umowy sprzedaży pojazdu.