Odszkodowania – pomoc specjalistów w Przemyślu

Odszkodowanie to środki pozwalające na pokrycie kosztów napraw i innych szkód powstałych w wyniku konkretnego zdarzenia. Może ono przyjmować różne formy. W skrajnych przypadkach wartość odszkodowania to nawet kilkaset tysięcy złotych. Są to pieniądze należne poszkodowanemu, co wynika z obowiązującego prawa.

Nasza firma zajmuje się również dochodzeniem zadośćuczynień. To odpowiednik odszkodowania, wypłacany w związku ze szkodami niematerialnymi, których wyliczenie w sposób jednoznaczny okazuje się niezwykle trudne. Zadośćuczynienie najczęściej wypłaca się w sytuacji, gdy doszło do utraty spokoju, wolności, zdrowia, dobrego imienia czy prywatności. Takie spawy zwykle są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż te dotyczące odszkodowań.

Pomoc poszkodowanym w wypadkach – Przemyśl

Pomagamy m.in. kierowcom i pasażerom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W Polsce istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Najczęściej po zaistnieniu danego złożenia konieczne jest poinformowanie o nim ubezpieczyciela sprawcy, co pozwoli na wypłacenie odszkodowania. Niekiedy jednak sprawy te znacznie się komplikują. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy oprócz uszkodzenia pojazdu doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku pozwalającego na uzyskanie świadczenia, które pokryje wszystkie koszty medyczne oraz straty wynikające np. z utraty możliwości zarabiania w czasie rekonwalescencji.

Oferujemy profesjonalną pomoc poszkodowanym w wypadkach w Przemyślu i okolicznych miejscowościach. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, a także doradzamy klientom, o jak wysokie odszkodowanie czy zadośćuczynienie można wnioskować w danym przypadku. Staramy się wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla konkretnej osoby. Pieniądze pozwalają bowiem na zrekompensowanie skutków zdarzeń, do których doszło z winy innego kierowcy, a także personelu medycznego, pracodawcy czy nawet dewelopera. Oferujemy bowiem kompleksowe usługi na wielu polach, nie tylko w przypadku skutków zdarzeń drogowych. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania w Sanoku, Przemyślu i wielu innych miejscowościach w okolicy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, planując kolejne działania i wyliczając maksymalną kwotę świadczenia, jaką można uzyskać w danym przypadku.