Category: ZADOŚĆUCZYNIENIE

versus

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istotny w tej kwestii jest fakt, iż obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W przypadku roszczeń które nastąpiły wskutek szkody wynikającej z przestępstwa (zbrodni lub występku), obowiązuje dłuższy termin przedawnienia. Roszczenia takie przedawniają się z upływem 20 lat a termin liczymy od dnia w którym popełniono przestępstwo. Rozważając tematykę przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie  należy pamiętać o możliwości przerwania biegu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 123 §1 kodeksu cywilnego, …

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE Read More »

versus

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Zadośćuczynienie pieniężne to prawo domagania się roszczeń  temu czyje dobra osobiste zostały naruszone. Przepisy dotyczące zadośćuczynienia zawarte są w Kodeksie Cywilny.   Istotą zadośćuczynienia jest przyznanie odpowiedniej rekompensaty osobie, której dobra osobiste zostały naruszone. Obok zadośćuczynienia używane jest sformułowanie odszkodowanie. Bardzo często w życiu codziennym te dwa wyrażenia są używane zamiennie. Niestety nie jest to dobra praktyka ponieważ są to dwa różne roszczenia. Warto zapamiętać, iż zadośćuczynienie to rekompensata doznanej krzywdy dla osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. Odszkodowanie natomiast stanowi refundację strat materialnych jakich doznał poszkodowany w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych.   Głównym zadaniem zadośćuczynienia jest naprawienie negatywnych …

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH Read More »