Category: ZADOŚĆUCZYNIENIE

versus

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE

Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie co do zasady przedzwaniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Istotny w tej kwestii jest fakt, iż obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W przypadku roszczeń które nastąpiły wskutek szkody wynikającej z przestępstwa (zbrodni lub …

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE Read More »

versus

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Zadośćuczynienie pieniężne to prawo domagania się roszczeń  temu czyje dobra osobiste zostały naruszone. Przepisy dotyczące zadośćuczynienia zawarte są w Kodeksie Cywilny.   Istotą zadośćuczynienia jest przyznanie odpowiedniej rekompensaty osobie, której dobra osobiste zostały naruszone. Obok zadośćuczynienia używane jest sformułowanie odszkodowanie. Bardzo często w życiu codziennym te dwa wyrażenia są używane zamiennie. Niestety nie jest to …

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH Read More »