Category: TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

versus

Likwidacja szkody

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Gdyby w 30 dniowym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, …

Likwidacja szkody Read More »

versus

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe)

Na termin likwidacji szkody wpływa rodzaj ubezpieczenia z którego jest likwidowana szkoda (czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody został określony w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) a dokładnie w art. 14 ust 1, który wskazuje, iż zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody.   W przypadku, gdyby we wskazanym 30 dniowym terminie nie było …

Jak długo Towarzystwo Ubezpieczeń może likwidować szkodę (ubezpieczenia obowiązkowe) Read More »

versus

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Należy pamiętać, iż osobie Poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie/odszkodowanie, gdy jego szkoda została wyrządzona przez zespół pojazdów mechanicznych np. auto z podpiętą przyczepą. Odszkodowanie w niniejszej sytuacji może być wypłacone z polisy OC pojazdu ciągnącego (np. auta) lub z polisy OC przyczepy. Polisa OC obejmuje również szkody spowodowane przez ruch pojazdów złączonych w celu holowania.   Art. 73 Ustawy o  Ubezpieczeniach Obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) odpowiada nam szczegółowo na pytanie dotyczące kwestii odpowiedzialności z tytułu OC za szkody powstałe przez przyczepy czy zespoły …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Read More »